Rodinný dům pana Veselého v Šumperku

K Vašemu dnešnímu telefonickému dotazu uvádím následující: V roce 2008 bylo provedeno Vaším podnikem zateplení prostoru mezi stropem a plochou střechou rodinného domu v Nezvalově ulici 2. v Šumperku.
Nelze určit zvýšení teploty v místnostech, protože dům je vytápěn plynem a tepolta řízena termostatem, nastaveným na trvalé (každým rokem) udržování teploty 20,5°C. Úspory lze vyčíslit roční spotřebu plynu. V letech 2004 – 2007 byla průměrná roční spotřeba 2.530 m3, z toho nejvyšší 2,782 a nejnižší 2,390 m³, zatím co v letech 2008 – 2001 (rok 2011 s poměrně přesným odhadem) byla průměrna 2,420 m³, z toho nejvyšší 2,683 a nejnižší 2,184 m³, tedy snížení o 4,4 %. Spotřebu plynu lze určovat jen v nějakém podobném průměru, protože je ovlivněna počasím (v roce 2010 velmi tuhá zima s teplotami okolo -20°C po dobu několika dnů), a tím rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším rokem byl 19%. Z uvedeného sestavení je zřejmé, že zateplení pro úsporu plynu a tím i finančních nákladů na topení je úspěšné a lze ho doporučit. Zvyšování ceny plynu i ostatních paliv se poměrně dlouhá návratnost vynaložených nákladů na zateplení zkracuje.

Stáhněte si celé znění vyjádření zákazníka

  • Vyjádření zákazníka ke stažení v PDF souboru zde.

Pochvalte nás přátelům

Akční nabídky a slevy