Šikovné domácí měřidlo radonu

Šikovné domácí měřidlo radonu 01

Měření radonu nebylo nikdy jednodušší. Digitální skener radonu vyniká vysokou přesností a je napájený třemi AAA bateriemi.

Naše životy jsou ovlivňovány přirozenou radioaktivitou přicházející ze Slunce, z vesmíru a nitra země. Radon je radioaktivní plyn, který vyvěrá ze země. Jeho zdrojem je uran, který se v zemské kůře pod povrchem České republiky vyskytuje bohužel velice hojně. Běžné koncentrace radonu ve venkovním vzduchu jsou nízké a nijak naše zdraví neohrožují. Problém ovšem nastává, pokud se radon začne hromadit, což se děje v našich domech. Radon do nich proniká skrze spáry a netěsnosti v základech, které jsou v kontaktu se zeminou.

Šikovné domácí měřidlo radonu 02

Jelikož je radon prvek radioaktivní, znamená to, že atomy radonu se dále rozpadají na tzv. dceřiné produkty. Nejnebezpečnější z nich jsou radioaktivní izotopy polonia. Poněvadž je polonium kovový prvek, velice rádo se přichycuje na prachové částice volně plující vzduchem. Pokud takovouto „horkou částici“ vdechneme, zachytí se v plicích a zevnitř potom ozařuje naši plicní tkáň.

Šikovné domácí měřidlo radonu 03

Radioaktivní záření vysílané poloniem poškozuje okolní plicní buňky, které se mohou zvrhnout v buňky rakovinné. Ty vznikají v určitém počtu v našich tělech každý den, ale imunita lidského organismu je naštěstí nastavena tak, že tyto zvrhlé buňky včas ničí a tím nás chrání před zhoubným onemocněním.

Problém ovšem nastává, když rakovinných buněk vzniká příliš a náš imunitní systém je již nestačí likvidovat. Měli bychom se proto snažit co nejvíce omezit příjem rakovinotvorných látek do našeho organismu. Domácí prostory, pracoviště a školy bychom měli často a důkladně větrat a tím zamezit, aby se v nich hromadil radon.

Koncentrace radonu se udává v jednotkách Bq/m3 (becquerel na metr krychlový). Dle normy platné v ČR má být dlouhodobý průměr maximálně 400 Bq/m3 ve stávajících budovách a 200 Bq/m3 v novostavbách.

Jelikož je prokázáno, že zvýšený výskyt radonu v domech je druhou nejčastější příčinou vzniku rakoviny plic, doporučuje Světová zdravotnická organizace udržovat jeho koncentraci v domech co nejnižší a rozhodně by neměla převyšovat hranici 100 Bq/m3.

Pokud byste si chtěli koncentraci radonu doma hlídat, je možné si zakoupit měřidlo, které se v České republice prodává pod jménem Radon skener 3000. Přístroj byl vyvinut jadernými fyziky a elektrotechniky, kteří získali vzdělání a pracovali v prestižních vědeckých ústavech: Institut CERN v Ženevě, NTNU Trondhiem a Fakulta matematiky a přírodních věd Univerzity Oslo.

Malými rozměry a vysokou přesností (± 5 Bq/m3) je Radon skener 3000 svým způsobem revoluční v měření hladiny radonu v domech. Doba, kdy pro přesné měření radonu byl nutný rozměrný a těžký přístroj, který mohla obsluhovat pouze odborně proškolená osoba, je naštěstí již minulostí.

Autorem článku je Dr. Tomáš Skalický.

Více se o digitálním skeneru radonu dozvíte zde.


Pochvalte nás přátelům

Velká soutěž

Novinky a zajímavosti

Novinky a zajímavosti

ZDARMA na Váš email

Váš email:(*)
zadejte Váš email, prosím

Osobní údaje(*)
Pro využití online dotazu je nutný souhlas

Odhlášení z odběru

Už nechcete dostávat novinky a soutěžit o hodnotné ceny?

Odhlásit se