MAGMARELAX ECO

MAGMARELAX® ECO je foukaná minerální izolace na bázi skelných vláken.

  • Prohlášení o vlastnostech výrobku ve formátu PDF stáhnout

Výhody:

  • Výborné tepelně-izolační účinky λ až 0,036 [W/mK]
  • Nižší objemová hmotnost od 13 kg/m³
  • Zvýšení pasivní požární bezpečnosti konstrukce
  • Vysoká paropropustnost – nezvyšuje difuzní odpor
  • Kompaktní stabilní uložení izolace bez tepelných mostů
  • Výborně se přizpůsobuje nerovným podkladům a členitým tvarům dutin

Použití:

  • Izolace šikmých dutin střech půdních vestaveb
  • Izolace trámových stropů
  • Izolace dutých stěn

Technická data

Tloušťka nafoukání [mm] Tepelný odpor R [m²K/W]
100 2,5
150 3,5
200 4,5
250 5,5
300 6,5
350 7,5
400 9,5

Technické parametry

Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,045 [W/mK]
Třída reakce na oheň: A1
Součinitel difuzního odporu: μ = 1 - 2
Třída sesednutí: S1 (do 1 %)
SVT kód: 8422

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti:
Aplikace Objemová hmotnost (kg/m³) Součinitel tepelné vodivosti [W/mK]
Volná plocha, dutina 13 - 30 0,046 – 0,036
Pozn. dle výsledků měření interní laboratoří výrobce izolace

Nezávazná poptávka

Pochvalte nás přátelům

Akční nabídky a slevy