Stropní systém MAGMARELAX

Stropní systém MAGMARELAX je dřevěná lamelová konstrukce s vrchním záklopem sloužící k vytvoření zdvojené podlahy na pochozích stropech v půdních prostorách. Dutina je následně vyplňována foukanou minerální izolací MAGMARELAX®.

Celý systém umožní efektivní dodatečné zateplení pevných stropů minerálním granulátem a zároveň zachovává pochůzí vlastnosti podlahy s možností jejího následného plného zatížení a využití půdních prostor. Součástí systému je provětrávaná mezera nad vrstvou izolace, napojená na interiér půdy.

Výhody:

 • Zachování užitných vlastností půdního prostoru
 • Zvýšení pasivní požární bezpečnosti konstrukce
 • Kvalitní finální pochozí podlaha s lehce udržovatelným povrchem
 • Snadný postup montáže s předem připravených typizovaných dílů
 • Dobře se přizpůsobí nepravidelným půdorysným tvarů
 • Výborně se přizpůsobuje nerovným podkladům

Použití:

 • Zateplení betonových nebo keramické stropy
 • Posílení zateplení nízkých trámových stropů – vhodné pro zateplení starších typů RD OKÁL bez půdních vestaveb
 • Pro pevné stropy s požadavkem na vyrovnání nerovností a zvýšení standardu povrchu podlahy
 • Možnost využití ve formě pochozích lávek

Technická data

Výška izolace [mm] Tepelný odpor R [m²K/W]
200 4,9
250 6,1
300 7,4
400 9,8

Technické parametry

 • Výšky svislých lamel: 200, 250, 300 mm
 • Materiál pro svislé lamely a vrchní záklop: OSB (dřevoštěpková deska) tl.15 mm
 • Latě pro vytvoření provětrávané mezery: smrkový masiv - 30/50 mm
 • Únosnost konstrukce: 1, 2, 3 kN/m² – viz. posouzení únosnosti
Nezávazná poptávka

Pochvalte nás přátelům

Akční nabídky a slevy